DE REIS NAAR INZICHT EN GESTRUCTUREERDE PROCESSEN.

Home » Cases » De reis naar inzicht en gestructureerde processen.

DE VRAAG

Een luchtvaartmaatschappij wordt geconfronteerd met groeiende schaarste aan vliegtuigonderdelen, wat leidt tot toenemende kosten voor het inlenen van deze onderdelen. Een gebrek aan inzicht waar de kosten uit bestaan, vormt een centraal probleem. Wij kregen het verzoek om de kostenstructuur in kaart te brengen, advies te geven om inlening te verminderen en te controleren of de interne processen en het administratieve team adequaat zijn georganiseerd. Het doel: afhankelijkheid van externe inleen verminderen en efficiënter opereren. Gezien de vereiste kennis van finance in combinatie met projectleiderschap, werd Agium ingezet om het team te ondersteunen.

ONZE AANPAK

Inzicht met een dashboard

We hanteerden een gestructureerde aanpak om de luchtvaartmaatschappij  te ondersteunen bij het aanpakken van hun uitdagingen. De focus lag op het ontwikkelen van een dashboard om de kosten inzichtelijk te maken en diverse dwarsdoorsnedes van de kosten te genereren. Dit omvatte het vertalen van de businessvraag naar concrete requirements voor de developers, met iteratieve presentaties aan het managementteam.

Voorkomen van inleen

Om inleen te verminderen namen we, met analyses uit het ontwikkelde dashboard, een voorzittersrol tijdens wekelijkse overleggen met specialisten binnen de luchtvaartmaatschappij, waarbij supply-chain kwesties werden besproken en actieplannen werden opgesteld.

Procesoptimalisatie

Op het gebied van procesoptimalisatie identificeerde we verschillende kloven en onduidelijkheden. We leidden overleggen over niet-gestructureerde processen. En we zetten specialisten in om processen te beschrijven en werkinstructies op te stellen. In samenwerking met het managementteam werden stappen gezet om de processen te implementeren.

Teamgerichte oplossingen

Tot slot, op teamniveau, pleitten we voor extra fte’s om de groeiende inleenadministratie adequaat te verwerken. Binnen het team vervulden we een coachende rol en boden we ondersteuning aan het team om de technische aspecten van het werk beter te begrijpen. De aanpak omvatte dus zowel technologische oplossingen als actieve betrokkenheid bij operationele en team gerelateerde uitdagingen.

HET RESULTAAT

Dankzij onze aanpak heeft de luchtvaartmaatschappij nu helder inzicht in kosten, voorkomen ze effectief het inlenen van onderdelen en zijn processen gestructureerd. Het dashboard biedt transparantie. Onze expertise in finance en focus op talentontwikkeling hebben bijgedragen aan het opzetten van gestroomlijnde processen, het verminderen van voorraadproblemen en het vergroten van efficiëntie in de supply chain. Het resultaat gaat verder dan alleen zakelijk succes. Het team ervaart ook meer rust, vertrouwen en bekwaamheid bij de uitvoering van administratieve taken. Hiermee bieden we alleen een antwoord op de vraag, maar toonden we ons ook een waardevolle partner in het realiseren van duurzaam succes.

Wil je weten hoe we jou Zichtbaar verder kunnen brengen?

Benieuwd hoe Redmore jouw organisatie verder kan brengen? Laten we verder praten over je uitdagingen. We zijn je partner op het gebied van Risk, Business, Technologie, Legal en Finance. Van strategie tot vlekkeloze implementatie.

Contact+ opnemen

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Contact
Joost de Vries

j.devries@agium.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden