Altijd gaan voor impact.

Home » ESG

Building brighter futures

Bij Redmore hebben we ambitieuze plannen voor de toekomst, waarbij groei en waardecreatie als belangrijke drijfveren fungeren. Deze groei willen we op een eerlijke, verantwoorde en duurzame manier realiseren. Het is onze hoogste prioriteit om een positieve impact te hebben op onze medewerkers, het milieu en de samenleving, zowel voor Redmore als voor haar boutiques. We voelen de verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan deze doelen en we weten: Als je een sterk en gezond bedrijf wilt zijn en blijven, moet de omgeving waarin je opereert dat ook zijn.

Meer energie, meer resultaat

Impact op het milieu maken we door het verkleinen van ons ecologische voetafdruk. Deze doelstelling is een belangrijk onderdeel in de complete bedrijfsvoering van Redmore. We hebben ambitieuze doelen op dit vlak, maar hechten ook veel waarde aan wat we al doen.

We bieden onze medewerkers alternatieve en duurzamere mobiliteitsoplossingen. Met flexibele regelingen die elektrisch rijden, fietsen en openbaar vervoer bevorderen. Onze panden zijn energie-efficiënt ingericht. En we streven naar duurzaam inkopen met leveranciers die voldoen aan belangrijke ESG-criteria.

Een gezond mens telt voor twee

We maken ook impact door te investeren in de groei en ontwikkeling van onze professionals. Met onze boutiques bieden we uitgebreide opleidingsmogelijkheden en meten we regelmatig de medewerkerstevredenheid over sleutelaspecten van goed werkgeverschap. Een aantal boutiques laten hun werkgeverschap extern en onafhankelijk toetsen door organisaties zoals Great Place to Work waarbij de resultaten worden gebruikt om het personeelsbeleid te verbeteren.

Dit heeft onder andere geleid tot een verscheidenheid aan mooie tradities die het welzijn en de gezondheid van onze mensen verbeteren. Boutiques organiseren vitaliteitsdagen en -trainingen, bieden gezonde lunches aan op kantoor, waarbij er een aantal verspilling slim tegengaan door een aanmeldsysteem te hanteren. Sporten maakt integraal deel uit van ons bedrijf. Tijdens wekelijkse bootcamps op kantoor, of tijdens jaarlijkse sportevenementen waarmee geld ingezameld wordt voor goede doelen. Elk jaar staan onze collega’s weer aan de startlijn klaar voor deelname aan onder andere de Roparun, Zevenheuvelenloop en TCS Business Run.

Meer diversiteit, meer kwaliteit

Redmore is niet voor één club, maar een club van alle kleuren en voorkeuren. We streven ernaar meer te bereiken op het gebied van diversiteit en inclusie. Dat begint bij meer ‘doen’. En vooral ons best doen. Onze Code of Conduct is daarin leidend.

We nemen actie om zaken die niet stroken met onze hoge eisen aan te kaarten. Met interne en externe onafhankelijke vertrouwenspersonen. En een digitaal meldpunt om ervaringen met ongewenst gedrag vrij aan de kaak te stellen. In onze recruitment-activiteiten experimenteren we met innovatieve manieren om objectiever en eerlijker te werven. Omdat we geloven dat kwaliteit en niet partijdigheid beloond moet worden.

We bieden kennis over diversiteit en inclusie met verplichte e-learnings, omdat we erkennen dat leren een continu proces is. Van elkaar en over elkaar. Onze ESG-werkgroep, met afgevaardigden van elke boutique, focust op D&I als een hoofddoel en betrekt professionals bij het toetsen van werkwijzen en het ontwikkelen van ideeën. Omdat we geloven dat divers en inclusief beleid voor onze mensen iets moet zijn dat we samen beheren en vormgeven.

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERSHIPS

Een betere wereld begint bij jezelf, maar de beste wereld maken we samen. Daarom ondersteunen we met onze boutiques initiatieven die ook toegewijd zijn aan het maken van maatschappelijke impact. Hier in Nederland of overzees. We bouwen huizen in landen zoals Cambodja en Roemenië, samen met Habitat for Humanity. We sponsoren kinderhulpprogramma’s, samen met Net4Kids. We mogen via onze deelname aan de Roparun elk jaar bijdragen aan de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Initiatieven zoals Stichting Studeren & Werken Op Maat ondersteunen we bij hun missie om voor iedereen een passende werkplek te vinden. We stimuleren talent in de culturele sector door onze bijdrage aan het Nederlands Film Festival en we maken maatschappelijke impact met het programma van 3×3 Unites.

Zo houden we onszelf bij de les

Impact moet meetbaar, eerlijk en transparant zijn. Daarom toetsen we regelmatig of onze bedrijfsvoering voldoet aan erkende duurzaamheidsnormen. De ESG-assessment van Ecovadis en diverse ISO-certificeringen zorgen ervoor dat we bij de les blijven als het gaat om het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en volledige transparantie over onze bedrijfsvoering.

Meer weten over onze doelen en missie op het gebied van ESG? Bekijk dan het ESG beleid van Redmore.