Home » Actueel » Blogartikelen » Arjen de Boer over zijn eerste jaar als CEO van Redmore

Arjen de Boer over zijn eerste jaar als CEO van Redmore

Begin vorig jaar werd Arjen de Boer aangesteld als de nieuwe CEO van Redmore, een adviesgroep met meer dan 2.500 medewerkers verdeeld over zes gespecialiseerde bedrijven in zeven Europese landen. In aanloop naar zijn eenjarig jubileum aan het roer van de ambitieuze bedrijvengroep, spraken we met De Boer over wat Redmore uniek maakt, en hoe het bedrijf met zijn boutique-onderdelen de verbinding weet te maken met klanten.

Arjen de Boer is geen doorsnee CEO. Iemand die het hoogste ambt bestijgt binnen een groot bedrijf komt meestal woorden tekort om te laten weten dat hij altijd al droomde van deze rol. De Boer niet: “Het was nooit mijn doel om CEO van Redmore te worden”, is hij openhartig.

Zo’n 25 jaar geleden richtte De Boer samen met Esther Lens ITDS op, een adviesbureau voor de financiële sector met verzekeraars, banken en pensioenfondsen binnen zijn klantenkring. Het bureau doorliep onder leiding van de twee verschillende groeifasen, om in 2018 onderdeel te worden van Redmore.

Destijds kreeg De Boer de vraag om zich aan te sluiten bij het managementteam van Redmore. En zo geschiedde: “Sinds ik die rol op me heb genomen, heb ik veel geleerd over onze interne manier van werken en de relaties tussen de boutiques van Redmore”, vertelt hij.

Toen House of HR, het moederbedrijf van Redmore, in november 2022 werd overgenomen door Bain Capital, werd De Boer vervolgens gevraagd om de hoogste positie te bekleden. “De toenmalige CEO – Edwin van den Elst – wilde minder uitvoerend worden. Hij is nog steeds betrokken, maar op een andere manier. Ik twijfelde destijds echter nog.”

“Enerzijds zou ik mezelf niet hebben voorgedragen voor de functie”, legt hij uit. “Ik vreesde veel vrijheid in mijn werk te verliezen. Maar aan de andere kant ben ik iemand met een competitieve instelling, dus toen duidelijk werd dat ik kans maakte op deze positie, was mijn gedachte: ‘Ik ga ervoor!’”

Aan het hoofd van een internationale groep

Inmiddels een jaar verder blikt De Boer meer dan tevreden terug op zijn besluit om de kans te grijpen. Maar bovenal is hij blij met het vertrouwen dat hij heeft gekregen en hoe zijn leidende rol zich heeft ontvouwd. “Mijn leven is sindsdien snel en op veel manieren veranderd”, geeft hij aan.

En dat lag ook in de lijn der verwachting. “CEO worden van een grotere organisatie met 2.500 werknemers vergt logischerwijs veel tijd. Maar het is een investering die ik met veel plezier ben aangegaan. Deze uitdaging heeft veel kansen opgeleverd, zowel professioneel als persoonlijk”, vertelt hij met een glimlach.

 

“Ik voel me gesteund door het vertrouwen vanuit het bestuur van House of HR.”

 

In zijn eerste drie maanden aan het roer van Redmore nam De Boer vooral de tijd om de organisatie goed te leren kennen. “Natuurlijk had ik reeds uitgebreide ervaring met Redmore, maar het verkrijgen van een goed overzicht van de zes boutiques en onze teams in zeven landen – en al deze onderdelen echt goed te begrijpen – dat kostte best wel wat tijd. En natuurlijk ben ik nooit uitgeleerd.”

De Boer wijst daarbij op de goede samenwerking binnen het managementteam. “Ik word omringd door uitstekende en ambitieuze professionals. En ik voel me gesteund door het vertrouwen vanuit het bestuur van House of HR.”

Een verbonden groep van boutiques

Redmore bestaat uit zes bedrijven in Nederland, België, Spanje, Luxemburg, Duitsland, Portugal en Polen. Naast ITDS gaat het om Triple A – Risk Finance, Talent&Pro, Profource, Vialegis en Agium. De bedrijven helpen financiële dienstverleners, bedrijven en publieke sector-partijen om zich voor te bereiden op de toekomst.

In de sterk veranderende marktomgeving krijgen veel van de klanten van de zes labels steeds meer uitdagingen voor hun kiezen, waarmee de behoefte aan wendbaar en op maat gemaakt advies toeneemt. De Boer ziet dan ook genoeg kansen voor Redmore: “Ik geloof dat er nog steeds ruimte is om te groeien – voor ons en onze klanten.”

“Natuurlijk hebben wij oog voor alle uitdagingen in de wereld om ons heen. Het zijn onzekere tijden en we zien de problemen zoals het tekort aan arbeidskrachten in Europa of de nieuwe wetgeving rondom personeelsdiensten/advies in Nederland”, schetst de topman. “Dat biedt natuurlijk aanzienlijke kansen voor Redmore en onze boutiques, die onze klanten van de nodige expertise kunnen voorzien.”

“Het geheim van Redmore is dat we zes unieke boutiques binnen onze groep hebben, die elk aan de top staan van hun respectievelijke branche of specialisatie. Elke boutique doet waar zij het beste in is. Dat geeft ons een groot voordeel en maakt ons flexibel en wendbaar.”

Redmore in actie: pensioenen

Om te illustreren hoe Redmore zijn klanten helpt omgaan met de uitdagende omstandigheden, noemt De Boer de megaopgave die de Nederlandse pensioenmarkt de komende jaren te wachten staan met de komst van de Wet toekomst pensioenen, waardoor het volledige pensioenstelsel op de schop gaat.

“Hier staat veel op het spel”, benadrukt De Boer. “Ons end-to-end aanbod bij Redmore kan klanten helpen, van ontwerp en advies tot ondersteuning bij implementatie, projectuitvoering en digitale transformatie. Ook bieden we ondersteuning bij bijzondere situaties – bijvoorbeeld in het geval van pieken in de werkbelasting.”

“Je zou kunnen zeggen dat we ons in de stilte voor de storm bevinden”, schetst hij, wijzend op het feit dat de pensioenmarkt maar een paar jaar de tijd heeft om de megatransitie te voltooien en de implementatie van de nieuwe wetgeving in goede banen te leiden.

Daarbij gaat het bovendien om meer dan simpelweg compliant zijn. “Het draait niet enkel om het implementeren van nieuwe wetgeving, maar juist ook om efficiënter werken door digitalisering. En om echt op persoonlijk niveau verbinding te kunnen maken met pensioendeelnemers.”

Verbinding maken

Ook binnen Redmore staat verbinding centraal, geeft De Boer aan. Hij legt uit hoe de diverse labels onder de paraplu van de groep onderling de nodige synergieën kunnen creëren, waarvan de klant de vruchten plukt. “Onze boutiques werken steeds vaker samen bij opdrachten om een meer diepgaand en compleet aanbod te bieden”.

 

“Talentontwikkeling staat bovenaan onze prioriteitenlijst.”

 

En dat levert mooie kansen op volgens de topman. “Bij onze klanten – C-suite bestuurders – zien we een enorme potentie om de diensten van onze boutiques te cross-sellen. Redmore heeft daartoe een interdisciplinair panel opgericht om projecten en prospects te managen, waarbij we specialismen en geografieën combineren voor een meer complete dienstverlening, wanneer dat gewenst is.”

De mogelijkheden zijn talrijk. Denk aan cross-selling van diensten rondom de toekomstige pensioenwet, know your customer-regelgeving in de banksector, datamanagement en -analyse en kunstmatige intelligentie. “Op deze gebieden zorgen we voor een Redmore-aanbod, waarmee we onze klanten kunnen bedienen en toekomstbestendig kunnen maken.”

En ook als het gaat om talentmanagement zorgen de verschillende labels binnen Redmore voor een belangrijke synergie. Zo vormt het ecosysteem jonge talenten een uitstekende plek om zich te ontwikkelen op tal van gebieden, legt De Boer uit. “Wij bieden jonge professionals gespecialiseerde trainingen, continue leermogelijkheden en nieuwe uitdagingen, zodat zij kunnen meedraaien aan de top. Talentontwikkeling staat dan ook bovenaan onze prioriteitenlijst.”

Enorm potentieel

Eén ding is zeker, Redmore wil de komende jaren zijn sterke groeitraject voortzetten, in lijn met de ambities vanuit House of HR en Bain Capital. Een integraal onderdeel van de groeiplannen is de uitbreiding naar het buitenland, waarbij Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste groeimarkten worden gezien.

De focus ligt daarbij overigens niet op organische groei, erkent De Boer: “Ik geloof oprecht dat wanneer we bijvoorbeeld de Duitse markt betreden, we dat niet alleen kunnen doen. We zullen moeten samenwerken met een lokale speler om daar succesvol te worden.”

 

“Ik was me niet volledig bewust van het enorme potentieel van alle mensen binnen de groep.”

 

Kortom, nieuwe en lokale bedrijven zullen – net als de bestaande labels binnen Redmore – overtuigd moeten zijn van de toegevoegde waarde die aansluiting bij de grote bedrijvengroep oplevert, voor henzelf, voor klanten en natuurlijk Redmore. “Boutiques kunnen bij ons verdergaan als de specialisten die zij zijn, maar óók hun groeipad versnellen”, legt De Boer uit.

De groei die Redmore voor ogen heeft ligt overigens niet enkel in verdere uitbreiding van het ecosysteem. Zo wijst De Boer erop dat Redmore ook inzet op goed werkgeverschap, de positionering van het bedrijf als een koploper in ESG, het verbeteren van diversiteit en inclusie en het verminderen van zijn CO2-footprint.

“Deze en andere onderwerpen zijn ook essentieel voor de verdere ontwikkeling van Redmore”, stelt de CEO, waarbij hij benadrukt dat het de groep níet gaat om het simpel afvinken van vakjes. “We willen deze waarden echt verankeren in de kern van onze visie, bedrijfsvoering en alles wat we doen bij onze klanten.”

Met bijna een jaar aan het roer, ziet de ervaren topman de toekomst van Redmore in ieder geval vol vertrouwen tegemoet – zeker nu hij het team waaraan hij leidinggeeft beter heeft leren kennen.

“Ik was me niet volledig bewust van het enorme potentieel van alle mensen binnen de groep”, geeft hij aan. “Het is verbazingwekkend hoeveel intelligentie, expertise en positieve mindset er leeft binnen de boutiques. Voor mij gaat het er nu gewoon om die talenten te verbinden en te zorgen dat iedereen het beste uit elkaar kan halen. Met ons talent maken wij het verschil!”