Home » Actueel » Archieven voor Ysabelle Spanjer

Omboardings- programma voor pensioenbranche

De Wet toekomst pensioenen is aangenomen. In januari 2027 moeten pensioenfondsen, werkgevers en vakbonden ingesteld zijn op het nieuwe pensioenstelsel. Met een ‘omboardingsprogramma’ vinden Talent&Pro en CTRL-F een manier om de pensioenbranche te faciliteren in de daarvoor benodigde professionals. Arbeidsmarktcampagne ‘Get Omboard’ Door de Wet toekomst pensioenen zijn veel organisaties in beweging en maken zij […]