Wet- en Regelgeving bij pensioenfondsen en verzekeraars


Het doorvoeren van wetswijzigingen is een kostbare en tijdsintensieve operatie. Redmore heeft de kennis en specialismes in huis om verzekeraars en uitvoerders van pensioenregelingen te helpen met de realisatie van deze wetswijzigingen. Bijvoorbeeld rondom de nieuwe Wet Pensioencommunicatie.Maatschappelijke, technische en economische ontwikkelingen zorgen voor continue verandering in de  pensioen- en leven markt, waardoor de wet- en regelgeving eveneens moet worden aangepast. Bijvoorbeeld rondom de nieuwe Wet Pensioencommunicatie’. De kennis van de Nederlanders over pensioenregelingen is laag. Ondanks alle inspanningen van pensioenverzekeraars en pensioenfondsen, blijft pensioen voor een groot gedeelte van de deelnemers onbegrijpelijk. Daarom is er nu de Wet Pensioencommunicatie. Deze wet moet de deelnemer helder en overzichtelijk inzicht geven in zijn of haar pensioenregeling. Voor de pensioenuitvoerder ligt hier de uitdaging om al deze informatie voor juli 2016 inzichtelijk te krijgen. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij maken als eerste een analyse van uw portefeuille, vervolgens zullen wij met de oplossingen komen die het beste bij u past.

Neem contact op met Els Burger voor meer informatie.

Terug naar Solutions