Testtooling


Vastlegging, reproduceerbaarheid, controleerbaarheid, volledigheid en compleetheid zijn allemaal lastig te borgen zonder structuur. Redmore biedt houvast met een “alles in één” oplossing voor het testen van administratiesystemen. Onze testsoftware legt controles inhoudelijk, logisch, functioneel en rekenkundig vast en voert vervolgens uit.Bij alles wat we doen zal de vraag altijd zijn: “klopt dat wel?”. Een oplossing is een KPMG of E&Y een audit laten doen, een gedegen maar kostbare oplossing. Een eigen testopzet is daarentegen ook lastig hard te maken. Het ontbreekt vaak aan een echte inhoudelijke controle, met name bij berekeningen en aanpassingen op het administratiesysteem. Vastlegging, reproduceerbaarheid, controleerbaarheid van de controle of al dan niet de mogelijkheid daartoe, zijn net als volledigheid en compleetheid lastig te borgen zonder structuur. Bij Redmore willen we de markt houvast bieden met testsoftware waarin inhoudelijke testgevallen volledig vastgelegd en (geautomatiseerd) uitgevoerd kunnen worden. We gaan daarin verder dan alleen logisch of functioneel vastleggen, met echt inhoudelijke rekenkundige controles. Een “alles in één” oplossing voor het testen van administratiesystemen. Daar gaat het om. Meer weten?

Neem contact op met Els Burger.

Terug naar Solutions