Pre-Audit/Accountancy


Controles uitvoeren, aanvullende vragen stellen, memo’s opvragen, rapporten opvragen, kwalitatieve onderbouwingen bij kwantitatieve analyses. Voorbereiding op de jaarlijkse audit vraagt vaak veel tijd en energie. Redmore helpt klanten goed voorbereid te zijn op jaarlijkse controles. We maken concreet wat de audit inhoudt en richten standaardprocessen en continue controles in.Zou het niet fijn zijn als alles al klaar lag om de jaarlijkse controle goed te laten verlopen? Wij ondersteunen onze relaties bij de gesprekken met de accountant die gericht zijn op het scherp krijgen van de controlevraag en de aandachtspunten voor dat jaar, alsook bij  het concreet maken van ‘wat we dan precies gaan doen’. Op basis van uw wensen realiseren we samen met u continue controles en een standaard pakket aan rapportages.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Burger.

Terug naar Solutions