Mifid


Per 2017 wordt de nieuwe regelgeving MIFID II/MIFIT actief. De verscherpte regelgeving heeft grote impact voor uw interne organisatie, product proposities, processen en systemen. Redmore biedt ondersteuning bij trajecten met deze reikwijdte, waarbij het van essentieel belang is om goed overzicht te behouden en de benodigde activiteiten pragmatisch op te pakken.MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Een richtlijn gericht op het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten. Wij helpen u met het op tijd compliant worden van uw organisatie, door een goed overzicht te creëren welke concrete acties uitgevoerd moeten worden. Bij trajecten met deze reikwijdte is het van essentieel belang om goed overzicht te behouden en de benodigde activiteiten pragmatisch op te pakken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Goossen.

Terug naar Solutions