Fraude


Fraude in de verzekeringsbranche komt in alle sectoren voor. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar om niet of beperkt aan het voorkomen en/of opsporen van fraude te doen, aangezien fraude de premiedruk op de verzekeringsproducten verhoogd. Redmore biedt een modulaire Fraude preventie/detectie oplossing voor de gehele verzekeringssector.Om fraude in uw organisatie te helpen voorkomen, opsporen en te minimaliseren, werken wij met een oplossing die uit verschillende modules bestaat:

  • Fraud Maturity Scan
  • Fraud Policy
  • Fraud process improvement and  case handling process
  • Fraud Finetuning prevention en detection tooling
  • Fraud Data Analytics
  • Fraud awareness training

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Goossen.

Terug naar Solutions