REDMORE IS INZETBAAR BIJ HET OPLOSSEN VAN VRAAGSTUKKEN EN BEHEERSEN VAN RISICO’S BINNEN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING.

RISK & COMPLIANCE VRAAGSTUKKEN

We bieden kennis en expertise van operationele risico’s, compliance en actuariële vraagstukken.

CONVERSIE & IMPLEMENTATIETRAJECTEN

We zijn ervaren in het begeleiden van conversietrajecten en het implementeren van nieuwe administratie systemen.

PROCESVERBETERING & KETENOPTIMALISATIE

We werken samen aan procesverbetering. Van mutatieverwerking met behulp van robotisering tot ketenoptimalisatie om capaciteitsefficiency te bereiken.

PROGRAMMA &
PROJECTBUREAU

We leveren techniek, tools, en mankracht om projecten te realiseren.

Solvency II

De invoering van Solvency II betekent grote veranderingen voor verzekeraars door de complexiteit van de berekeningen en focus op risicomanagement in alle lagen van de bedrijfsvoering. Redmore  ondersteunt verzekeraars in het doorvoeren van veranderingen voor Solvency II. Van impact analyse tot implementatie van rapportage methodieken.

Lees meer

Mifid

Per 2017 wordt de nieuwe regelgeving MIFID II/MIFIT actief. De verscherpte regelgeving heeft grote impact voor uw interne organisatie, product proposities, processen en systemen. Redmore biedt ondersteuning bij trajecten met deze reikwijdte, waarbij het van essentieel belang is om goed overzicht te behouden en de benodigde activiteiten pragmatisch op te pakken.

Lees meer

Wet- en Regelgeving bij pensioenfondsen en verzekeraars

Het doorvoeren van wetswijzigingen is een kostbare en tijdsintensieve operatie. Redmore heeft de kennis en specialismes in huis om verzekeraars en uitvoerders van pensioenregelingen te helpen met de realisatie van deze wetswijzigingen. Bijvoorbeeld rondom de nieuwe “Wet Pensioencommunicatie”.

Lees meer

Hersteladvies solution

Hoe ver bent u bijvoorbeeld met het pensioendossier? Een gevoelige en beweeglijke klus. Redmore biedt een totaaloplossing om de gehele adviesstraat in te richten op het gebied van  proces, techniek, rapportage, communicatie en capaciteit. Dit alles AFM en Wft proof, volgens de nieuwste technieken.

Lees meer

Fraude solution

Fraude in de verzekeringsbranche komt in alle sectoren voor. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar om niet of beperkt aan het voorkomen en/of opsporen van fraude te doen, aangezien fraude de premiedruk op de verzekeringsproducten verhoogd. Redmore biedt een modulaire Fraude preventie/detectie oplossing voor de gehele verzekeringssector.

Lees meer

Conversie & Migraties

Bij veel verzekeraars, pensioenuitvoerders en banken staan de komende jaren conversies en systeem migraties op de agenda. Closed book scenarios (overname van portefeuilles), uitfaseren van legacy en dus kostenbesparing zijn belangrijke triggers hiervoor. Redmore heeft veel ervaring met deze projecten.

Lees meer

Datamanagement, -kwaliteit & -ontsluiting

Vanuit wet- en regelgeving wordt het steeds belangrijker om de kwaliteit van data te garanderen. Voor iedere rapportage, iedere berekening voor bijvoorbeeld een toezichthouder wordt data gebruikt. De grootste uitdaging is het optimaal inrichten van datakwaliteit en dataverbetering processen.

Lees meer

Testtooling

Vastlegging, reproduceerbaarheid, controleerbaarheid, volledigheid en compleetheid zijn allemaal lastig te borgen zonder structuur. Redmore biedt houvast met een “alles in één” oplossing voor het testen van administratiesystemen. Onze testsoftware legt controles inhoudelijk, logisch, functioneel en rekenkundig vast en voert vervolgens uit.

Lees meer

Closed Book

Verzekeraars hebben te maken met producten die niet meer worden verkocht, maar nog wel in de boeken staan. Producten met lange doorlooptijden en hoge beheerskosten. Redmore helpt u met de oplossing voor dit vraagstuk, binnen uw organisatie (conversie) of extern (outsourcing).

Lees meer

Management in Control

Waar staan we nu eigenlijk? Op die vraag moet iedere manager een goed antwoord klaar hebben liggen, maar vaak is dit er niet. Ontbreekt het aan inzicht en data over  instroom en achterstanden. Redmore biedt direct werkbare oplossingen om in control te zijn en te blijven.

Lees meer

Robotisering

Medewerkers ondersteunen door de handmatige stappen in het proces te automatiseren? Redmore biedt uitkomst met robotisering die aansluit op uw huidige toepassing. Door onze kennis van procesautomatisering bij financiële dienstverleners zijn we in staat om snel een ondersteunende robot te implementeren.  U bent daardoor eerder operationeel én heeft een snellere time-to-market.

Lees meer

Digitalisering

De digitalisering van de financiële dienstverlening gaat snel. Banken en verzekeraars hebben in vergelijking met andere branches een inhaalslag te maken. Redmore is ervaren in advies en implementatie op het gebied van klantportals. Wij  werken met een aanpak waarin de klant en zijn proces centraal worden gesteld.

Lees meer

Pre-Audit/Accountancy

Controles uitvoeren, aanvullende vragen stellen, memo’s opvragen, rapporten opvragen, kwalitatieve onderbouwingen bij kwantitatieve analyses. Voorbereiding op de jaarlijkse audit vraagt vaak veel tijd en energie. Redmore helpt klanten goed voorbereid te zijn op jaarlijkse controles. We maken concreet wat de audit inhoudt en richten standaardprocessen en continue controles in.

Lees meer

Smart sourcing solution

U kunt bij ons uw (deel)projecten of seizoenswerk(proces) uitbesteden. Dit doen wij middels techniek, tools en mankracht en tegen resultaatverplichting binnen gestelde doorlooptijden. Zo bent u verzekerd van uw budget en doelstellingen.

Lees meer

Project- & Programmamanagement

Redmore zet all-round consultants  en managers in op operationele en strategische projecten in de pensioen, bancaire en verzekeringsbranche. Bijvoorbeeld programmamanagers, projectleiders of diverse pmo rollen.

Interesse? Neem dan contact op met Femke Kievits.

Business & Implementatie Analyse

Redmore zet naast Project- en  Programmamanagers ook Business  en Implementatie Analisten in die onze relaties helpen met het inrichten, verbeteren en implementeren van de bedrijfsprocessen. Zo leveren de bedrijfsprocessen een optimale bijdrage aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Interesse? Neem dan contact op met Femke Kievits.