Databeleid en disclaimer Redmore

Privacy statement & disclaimer

Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via websites van Redmore Group B.V., andere websites of webpagina’s in beheer van Redmore Group B.V. of die Redmore Group B.V. gebruikt (zoals onze social mediakanalen), andere (mobiele) applicaties, technische platforms etc. (‘Digitaal Kanaal’), vallen onder dit Privacy Beleid & Disclaimer.

De bedoeling van dit Privacy Beleid is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens zullen verwerken. Redmore Group B.V. zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal deze gegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Redmore Group B.V. behoudt zich daarnaast het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Algemene gegevens

Van alle bezoekers van een Digitaal Kanaal, dus ook van jou, worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om de websites en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, meest bezochte pagina’s, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Dit betekent eigenlijk dat we gewoon willen weten of een Digitaal Kanaal af en toe wat bezoek heeft.

Redmore Group B.V. gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Verwerken van gegevens

Redmore Group B.V. verwerkt gegevens aan haar verstrekt via een Digitaal Kanaal voor het doel waarvoor ze worden verstrekt. De enige uitzondering staat hieronder onder het kopje ‘Solliciteren’. Redmore Group B.V. zal je persoonsgegevens dus niet verkopen of verstrekken aan derden of je aanschrijven om bepaalde producten of diensten te verkopen.

Solliciteren

Redmore Group B.V. neemt elk jaar veel nieuwe collega’s aan. Misschien hoor jij daar ook wel bij! Je kunt solliciteren via een Digitaal Kanaal. Voor Redmore Group B.V. zijn nieuwe collega’s belangrijk.
Als je een sollicitatieformulier invult, een cv aanlevert, Redmore Group B.V. benadert via een Digitaal Kanaal, maar ook als je je inschrijft voor een evenement of nieuwsbrief, geef je daarmee expliciet en ondubbelzinnig toestemming aan Redmore Group B.V. om je persoonsgegevens te verwerken en je eventueel te benaderen voor een eventuele (toekomstige) vacature.

Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt maar sommige gegevens hebben we nodig om je reactie in behandeling te kunnen nemen. We verwerken jouw persoonsgegevens met als doel een eventuele indiensttreding of samenwerking te onderzoeken. Hierdoor kunnen we jou van een zo spoedig mogelijke respons voorzien met betrekking tot jouw verzoek, bijvoorbeeld een sollicitatie, vraag en/of opmerking.

Redmore Group B.V. zal jouw persoonsgegevens adequaat beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit door middel van gedrags-, beveiligings- en technologische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens.

Gegevens wijzigen en verwijderen

Wil je je persoonsgegevens bij Redmore Group B.V. verwijderen? Dan kun je hier op elk gewenst moment een verzoek toe doen. Je kunt je verzoek richten aan info@redmore.eu. Redmore Group B.V. zal je verzoek zorgvuldig behandelen en onderzoeken of en tot welke mate we zo snel mogelijk aan je verzoek kunnen voldoen. Let op, het kan dus zijn dat we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen omdat er een ander zwaarder belang is om deze nog te bewaren. Als je bijvoorbeeld bij ons gewerkt hebt, kunnen we niet zomaar alle gegevens verwijderen, maar moeten we dit van de wet een paar jaar bewaren.

Jouw communicatie en gebruik van een Digitaal Kanaal

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je naar Redmore Group B.V. stuurt. Zorg dat je dat op een veilige en vertrouwelijke manier doet.

Als je een Digitaal Kanaal gebruikt, bijvoorbeeld op de website surft, zorg er dan voor dat je het functioneren van de website niet in gevaar brengt. Beperk graag de gegevens die je stuurt. Hoewel we je vast heel leuk vinden, hoeven we geen posterformaat foto van je te ontvangen. Wil je een foto sturen, dan graag wat kleiner.

Digitale Kanalen en derden

Let op, dit Privacy Beleid & Disclaimer richt zich op de gegevens die Redmore Group B.V. verwerkt of verstrekt. Als het platform van andere bedrijven wordt gebruikt voor communicatie, zoals WhatsApp, Facebook en dergelijke, zouden deze andere bedrijven ook toegang kunnen hebben tot de gegevens. Wij vinden zulke platforms en websites handig en efficiënt, maar willen deze liever niet gebruiken voor het delen van gevoelige informatie.

Het gebruik van platforms en andere websites dan die in beheer van Redmore Group B.V., zoals Facebook of WhatsApp, is in principe jouw keuze. Redmore Group B.V. heeft geen invloed op het privacybeleid van de bedrijven achter deze platforms en websites. De gegevens die Redmore Group B.V. van jou ontvangt, vallen uiteraard wel onder dit Privacy Beleid & Disclaimer; dezelfde gegevens die de andere bedrijven beheren dus niet.

Gegevens die je verstuurt naar Redmore Group B.V. bewaren we hier in Nederland of in een ander land in de Europese Unie. Gebruik je zo’n platform van een derde (zoals WhatsApp), dan kunnen die gegevens ook bewaard worden op een server in Amerika of een land buiten de Europese Unie.

Disclaimer

Let op, we doen ons best om de juiste informatie via een Digitaal Kanaal aan je te verstrekken. Zo zullen onze collega’s je enthousiast en snel op de hoogte houden via onder andere WhatsApp of Facebook. Ook onze website is met zorg opgesteld. Het kan echter wel zo zijn dat er een foutje is of wordt gemaakt.

Jij bent vast zo slim en oplettend om elk foutje te herkennen. Je leest immers deze tekst. Toch kunnen we op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via een Digitaal Kanaal. Geen van de informatie gegeven via een Digitaal Kanaal is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Redmore Group B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via een Digitaal Kanaal.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze Digitale Kanalen zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de Digitale Kanalen (tijdelijke) niet beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.
Een Digitaal Kanaal kan links bevatten naar websites van anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van deze websites.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Redmore Group B.V. of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Redmore Group B.V.. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Redmore Group B.V.. Dit betekent dus dat we liever niet willen dat je ons mooie logo gebruikt zonder onze toestemming.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy Beleid, kun je een e-mail sturen naar info@redmore.eu. In geval van wijziging van ons Privacy Beleid, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.