Home » Actueel » Blogartikelen » Carbon Bubble – Analyses, economische risico’s, maatregelen en middelen

Carbon Bubble – Analyses, economische risico’s, maatregelen en middelen

De overgang naar een koolstofarme economie houdt risico’s in voor de financiële sector. In 2015 vroeg de G20 zich al af of investeringen in infrastructuur die afhankelijk is van fossiele brandstoffen, tot wereldwijde financiële risico’s kunnen leiden – de zogenaamde “carbon bubble”. Als voorzitter van de G20 heeft de Duitse regering via het Duitse milieuagentschap (UBA) een consortium van Navigant – A Guidehouse Company, University of Oxford (Smith School of Enterprise and the Environment), Triple A – Risk Finance, Global Climate Forum, University of Zurich (Finexus) en Germanwatch de opdracht gegeven het risico van een ‘carbon bubble’ in het Duitse financiële systeem te analyseren en te evalueren.

De term “carbon bubble” verwijst naar het idee dat bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, onjuist worden gewaardeerd op de aandelenmarkten omdat de werkelijke kosten in verband met klimaatverandering en het desbetreffende beleid over het algemeen nog niet in aanmerking worden genomen bij de beurswaardering van een onderneming.

De studie (1) beoordeelt de koolstofrisico’s in de Duitse economie, (2) voert een koolstofstresstest uit voor Duitse financiële instellingen en (3) beveelt regelgevingsinstrumenten aan om koolstofrisico’s te beperken op financiële markten in Duitsland en daarbuiten. Het resultaat van dit uiterst relevante project zal de Duitse regering in staat stellen de risico’s op te sporen, te begrijpen en te beperken, en zal Duitse financiële instellingen ondersteunen instellingen ondersteunen bij de beoordeling van het koolstofrisico van individuele financiële portefeuilles.

Lees hier het gehele rapport (in Engels en Duits)Carbon Bubble – Analyses, economic risks, measures and instruments (umweltbundesamt.de)